Publicarea în revistă

PROCESUL DE EVALUARE AL MANUSCRISULUI

Principii generale. Misiunea Revistei Arhivei Maramureşene este aceea de a publica noi contribuţii ştiinţifice, astfel manuscrisele trimise spre publicare trebuie să reprezinte contribuţii originale nepublicate sau trimise spre publicare la alte reviste de specialitate. Autorul este pe deplin responsabil pentru conţinutul articolului. Autorii sunt rugaţi să prezinte întreaga lucrare, corectă din punct de vedere gramatical şi fără greşeli de ortografie sau erori de redactare. Textele care nu vor ţine cont de aceste cerinţe vor fi returnate;

Drepturi de autor. Autorul păstrează din punct de vedere moral drepturile de autor, însă cu toate acestea, drepturile de autor asupra articolelor aparţin Arhivelor Naţionale Maramureş şi Asociaţiei Arhiviştilor „David Prodan” Maramureş;

Depunerea articolelor:  Articolele trebuie să fie trimise în format electronic, prin e-mail la redacţie:  arhivistimm[at]yahoo.com,  maramures.an[at]mai.gov.ro, şi pe hârtie, împreună cu acceptul autorului de editare, semnat de autor, la adresa redacţiei: Arhivele Naţionale Maramureş, B-dul Bucureşti, nr. 26, Baia Mare, Maramureş, România. Acceptul poate fi trimis de asemenea şi prin fax 0262224099 sau scanat la adresa de e-mail: arhivistimm[at]yahoo.com,  maramures.an[at]mai.gov.ro.

Procesul de evaluare.  În cazul în care articolul nu corespunde cerinţelor, membrii redacţiei îl vor restitui autorului pentru modificare, completare. În cazul în care un articol nu este clasificat ca fiind ştiinţific, membrii redacţiei vor decide cu privire la publicarea acestuia. În cazul în care articolul este clasificat ca fiind ştiinţific şi corespunde cerinţelor editoriale, acesta este trimis referenţilor. Referenţii sunt aleşi de către membrii redacţiei. Aceştia au în vedere următoarele: conţinut, metodologie, structură, aparat ştiinţific etc. Referenţii decid dacă articol: a) va fi publicat aşa cum a fost înaintat de către autor, b) are nevoie de corecturi minore, după care va fi acceptat de redacţie, c) este necesară revizuirea majoră articolul, după care se efectuează re-reexaminarea acestuia, d) nu este potrivit pentru publicare. Anonimatul autorilor în cursul procedurii de revizuire este garantat. Articolele sunt publicate numai în cazul în care primesc o evaluare pozitivă.

Exemple de evaluare: referat 1, referat 2, referat 3.

Pregătire textului final pentru publicare. Textul final trebuie să fie trimis la redacţie prin e-mail în format Word şi tipărit la adresa Arhivele Naţionale Maramureş, B-dul Bucureşti, nr. 26, Baia Mare, Maramureş, România. Redacţia pregăteşte textul pentru tipărire. Redacţie are dreptul să facă modificări, însă modificările mai mari sunt discutate cu autorul.

Termene limită: Revista este publicată anual (noiembrie). Lucrările finale vor fi acceptate până la începutul lunii septembrie.

CONDIȚII DE REDACTARE A MANUSCRISULUI

Tipuri de articole : Articole ştiinţifice, profesionale şi contribuţii de altă natură despre istoria Maramureşului;

Limba. Articolele vor fi publicate în limba română, ca regulă, însă sunt acceptate şi articole scrise în alte limbi (prin decizia redacţiei). Toate articolele trebuie să aibă un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională.

Aspect şi dimensiuni Autorii vor folosi Times New Roman, 12p.Textul nu trebuie să fie mai scurt de 5 pagini şi să nu trebuie să depăşească 30 de pagini dactilografiate (inclusiv tabele, imagini, lista surselor citate şi literatura de specialitate);

Structura. Următoarele informaţii sunt necesare pe pagina de titlu: informaţii despre autor, titlul, subtitlul articolului şi  cuvinte cheie. Textul este urmat de titlul, subtitlul, cuvinte cheie, rezumat – traduse într-o limbă de circulaţie internaţională;

Titlul şi subtitlul. Titlul trebuie să fie concis şi informativ. Aceasta trebuie să se refere clar la conţinutul articolului. Autorii pot utiliza, de asemenea, un subtitlu, care trebuie să fie separat de titlu, cu un semn de punctuaţie;

Autor. Numele autorului trebuie să fie menţionat după titlu în forma completă (numele şi prenumele). Trebuie precizate titlurile academice sau profesionale, afilierea instituţională, adresa şi e-mail-lul. Autorul ar trebui să prezinte de asemenea şi o scurtă biografie (până la 5 rânduri) şi inclusiv o fotografie.

Rezumatul. Rezumatele sunt obligatorii pentru toate articolele. Rezumatul trebuie să aibă  cel puţin 120 de cuvinte. Acesta trebuie să cuprindă scop, metodologie, analiza rezultatelor, limitele  cercetării etc. Ar trebui să fie scris la persoana a treia şi să fie scris în limba în care este scris articolul. Rezumat trebuie tradus şi într-o limbă de circulaţie internaţională. Deoarece revista este prezentă şi la nivel internaţional, aceasta include, de asemenea şi rezumatele articolelor într-o limbă de circulaţie internaţională. Rezumatul trebuie să fie scrise pe cel puţin 1 pagina;

Cuvinte cheie. Autorul trebuie să menţioneze minim 5 cuvinte cheie;

Trimiteri și referințe. Trimiterile sunt plasate în partea de jos a paginii (note de subsol) şi numerotate în continuare, de la începutul până la sfârşitul articolului. Notele de subsol ar trebui să furnizeze un text suplimentar (comentariile autorului) şi nu neapărat referinţele bibliografice, care apar la lista bibliografică;

Imagini şi grafice. Articolul poate include, de asemenea, imagini (fotografii, grafice, hărţi, schiţe, diagrame etc.) şi tabele, care ar trebui să fie numerotate (de la început până la sfârşit). Fiecare imagine ar trebui să aibă un titlu. Dacă este necesar, tabelele şi fotografiile trebuie să fie prevăzute cu explicaţii adecvate şi legende.

Blog la WordPress.com. Tema: Adventure Journal de Contexture International.

%d blogeri au apreciat: